Geostar, s.r.o.

Od roku 1996 sa naša spoločnosť zaoberá poskytovaním služieb prevažne pre stavebné organizácie, projekčné kancelárie, mestské úrady ako aj developerske spoločnosti.

O nás

Firma GEOSTAR vznikla v roku 1996. Spoločnosť podnikala do roku 2004 ako združenie fyzických osôb. Dňa 14. 2. 2004 spoločnosť zmenila právnu formu podnikania, kedy bola zapísaná do Obchodného registra ako GEOSTAR, s.r.o. Od roku 1996 sa naša spoločnosť zaoberá poskytovaním služieb prevažne pre stavebné organizácie, projekčné kancelárie, mestské úrady ako aj developerske spoločnosti.

Postupne sa rozsah našej činnosti rozširoval o nových zákazníkov a firmy, s ktorými spolupracujeme dodnes a spokojní zákazníci sa znova vracajú za overenou kvalitou a rozsahom našich služieb. Pri spracovaní našich projektov kladieme veľký dôraz na plné využitie možností najmodernejšej meracej a výpočtovej techniky a na použitie najnovších komunikačných prostriedkov a informačných technológií v rámci spoločnosti ako aj pri kontakte so zákazníkmi.

Pôsobíme na celom Slovensku. Máme krátke dodacie termíny a dokážeme sa prispôsobiť želaniam zákazníka na forme spracovania dát.

Naša ponuka je široká. Vyberte si z našich služieb.

Služby

Geodetické práce v stavebníctve – Inžinierska geodézia

 • podklady pre projektovanie – polohopisné a výškopisné zameranie územia,
 • vytyčovanie stavieb,
 • presné vytyčovanie základových pätiek, kalichov pre osadzovanie konštrukcií,
 • vyhotovenie základnej mapy závodu,
 • porealizačné zameranie inžinierskych sieti,
 • polohové a výškové pozorovanie stavebných objektov a konštrukcií,
 • technická nivelácia,
 • kontrolné meranie,
 • vyhotovenie 3D modelov budov, konštrukcií a pod.

Kataster nehnuteľností

 • geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie,
 • geometrický plán na kolaudáciu,
 • geometrický plán na oddelenie pozemkov,
 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby,
 • geometrický plán na zriadenie vecného bremena,
 • grafická identifikácia C-KN, E-KN,
 • vytýčenie hraníc pozemkov.

Zaujali vás naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.
Cenovú ponuku vám vypracujeme bezplatne.

Referencie

ROK 1996-2004

 • Predrealizačné a porealizačné zameranie pre projekty optických a metalických káblov T-Com
 • Porealizačné zameranie elektrických vedení NN, VN, VVN
 • Práce pri výstavbe stožiarov mobilných operátorov
 • Geometrické plány

ROK 2005

 • Predrealizačné zameranie pre projekty optických káblov T-Com
 • Porealizačné zameranie elektrických vedení NN, VN
 • Podklady pre projekty rekonštrukcie stanice lanovky Starý Smokovec – Hrebienok, Liečebný dom Hviezdoslav
 • Priemyselný park Poprad – Matejovce, práce pri výstavbe

ROK 2006

 • Košice – Kavečany (lokalita rodinných domov) - geometrický plán, vytýčenie staveniska, zameranie inžinierskych sieti
 • Porealizačné zameranie trás optických káblov T-Com, VSE
 • Poprad AMITEL - internetová sieť- knihy plánov
 • Priemyselný park Poprad – Matejovce- presné vytýčenie konštrukcií hál

 

ROK 2007

 • Priemyselný park Poprad – Matejovce- základná mapa závodu
 • Podklad pre projekt optických káblov ORANGE Košice – sídlisko Dargovských hrdinov, Ťahanovce
 • Výrobná hala VALEO Košice- vytýčenie haly
 • KIKA Košice- vytýčenie základových pätiek a stĺpov, porealizačné zameranie
 • OPTIMA Košice- presné výškové pozorovanie sadania objektu

ROK 2008

 • Užhorod – nákupné stredisko- zameranie pre osadenie konštrukcie haly
 • METRO Košice – prístavba - vytýčenie a porealizačné zameranie stavby
 • Tatravagónga Poprad - vytýčenie kalichov a osadenie konštrukcie haly
 • Geometrické plány pre majetkoprávne usporiadanie lesných ciest – urbariát
 • Vytýčenie haly Glasko - Prešov- osadenie konštrukcií
 • OPTIMA II Košice
  • - porealizačné zameranie
  • - zameranie nájomných jednotiek

ROK 2009

 • Námestovo - cestný prieťah I/78- predrealizačné zameranie a geometrický plán
 • Busines centrim III. Košice – predrealizačné zameranie a zameranie fasád objektov
 • NDS- zameranie čerpacích staníc Košice, Zvolen, Čadca, Senec
 • MEDICPRODUCT Lipany- základná mapa závodu

ROK 2010

 • Vytýčenie fotovoltaickej elektrárne Drienov, Mokrance. Nový Ruskov I., Haniska, Sokoľany
 • Vytýčenie IBV Kvetnica
 • Vytýčenie zákl. kalichov a poreal. zameranie haly Sweety-Prešov
 • Geometrické plány – parkovací dom za ZŠ, Prístavba Metro Žilina, Košice
 • Tornaľa – priemyselný park, predrealizačné zameranie
 • Optima I. – zameranie po rekonštrukcii butikov
 • Ekonomická univerzita, porealizačné zameranie prístavby
 • Zameranie vrtov Jahodná – uránový prieskum

ROK 2011

 • Trebišov – nákupné stredisko, predreal. , poreal. zameranie a geometrický plán
 • Fotovoltaicke elektrárne, Mokrá lúka, Budulov, Nový Ruskov II, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lučenec Ľadovo, Turany nad Ondavou, Jabloňové, Holiša, Kobyly, Tušice, Červenica.
 • Rekonštrukcia toku Kysak, predreal. zameranie
 • Haniska, revitalizácia obce, vytýčenie stavby
 • Orlov, rekonštrukcia mostu, predreal. zameranie
 • Optima, malá veža – prístavba, vytýčenie stavby, zameranie sietí

ROK 2012

 • Geometrický plán a vytýčenie 1. etapy výstavby terminálu kombinovanej dopravy METRANS Haniska
 • Zameranie kubatúr skládok v areáli USS Košice
 • Vytýčenie a porealizačné zameranie haly BARCOM, s.r.o.
 • Geometrický plán a vytýčenie stavby bytového domu Šafránová záhrada Košice
 • Zameranie rekonštrukcie čerpacích staníc Benzinol Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec
 • Vytýčenie a porealizačné zameranoe verejného osvetlenia pri rekonštrukcii mestského parku
 • Zameranie kubatúr skládok VSH Turňa n /B

ROK 2013

 • Vytýčenie haly TU Košice
 • Vytýčenie stavby Kulturpark Košice /podzemné parkovisko a nové objekty/
 • Porealizačné zameranie optických sietí DeltaOnline ,Košice, Michalovce, Rožňava
 • Geometrický plán, vytýčenie a porealizačné zameranie infraštruktúry obytnej zóny Červený breh Košice
 • Vytýčenie oplotenia na D1 /Beharovce, Korytné, Široké
 • Križovatka Haniska – geometrický plán, predrealizačné zameranie
 • Porealizačné zameranie stavby bytového domu Šafránová záhrada Košice
 • Geometrický plán na porealizačné zameranie 1. etapy výstavby terminálu kombinovanej dopravy METRANS Haniska
 • Zameranie objemu nádrží PHM Benzinol

ROK 2014

 • Predrealizačné zameranie areálu kamiónovej dopravy SP-TRANS Malý Šariš
 • Vytýčenie komunikácii a spevnených plôch v areáli VSE Košice
 • Zameranie kubatúr výkopov v areáli nemocnice Šaca
 • Vytyčovacie práce pri výstavbe veže pre leteckú navigáciu – Mošník
 • Vytýčenie stavby areálu terminálu kombinovanej dopravy METRANS Haniska – II.etapa
 • Vytýčenie inžinierskych sietí a kalichov pre výstavbu haly v areáli SP-TRANS Malý Šariš

ROK 2015

 • Vytyčovacie práce pri výstavbe veže pre leteckú navigáciu – Mošník
 • Vytýčenie stavby areálu terminálu kombinovanej dopravy METRANS Haniska – II.etapa

2016

 • Križovatka Haniska, vytýčenie, poreal. zameranie.
  Cementáreň Turňa nad Bodvou, zameranie zásob na skládkach, kubatúry.
  Rezidencia pri radnici, predrealizačné zameranie a vytýčenie parcely.
  Bytový dom Vojenská ulica, vytýčenie objektu.
  Trhovište, predreal. zameranie pre projekt optických sietí.

 

2017

 • Červený breh, výškové pozorovanie oporného múru.
 • Pozdišovce, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves, Močarany,
 • predreal. zameranie pre projekt optických sietí.
 • Rezidencia HERBERIA – vytýčenie pozemku.
 • Dobšiná, Medzev, zameranie kubatúr skládok dreva a drevoštiepky.

 

2018

 • Areál BarCom Haniska, vytýčenie haly.
 • USS, zameranie antén pre letecký úrad.
 • Bukovec, zameranie odkaliska pre výpočet kubatúr.
 • Rozhanovce, Košické Olšany, Sady nad Torysou, Zdoba, K. Polianka,
 • predreal. zameranie pre projekt optických sietí.
 • Rekonštrukcia mostov na ceste E58, poreal. zameranie 10 mostov.

2019

 • USS aglomerácia,  zameranie konštrukcie vzduchotechniky
 • Veterina Košice, zameranie budov pre rekonštukciu, 3D model.

Kontakt

Zaujali vás naše služby. Neváhajte nás kontaktovať.

GEOSTAR s.r.o.,
Barčianska 66,
040 17  Košice

Tel: 055/ 729 79 70 | +421905340922 | +421905340923
E-mail: geostar@geostar.sk

IČO: 36 576 425
IČ DPH: SK 2021778220

Bankové spojenie: Tatra banka Košice č.ú. 2626064224/1100
GPS: 48.683187,21.266537

Bezplatná cenová ponuka

Vyberte si službu a pošlite nám detailný popis. Spracujeme vám bezplatne cenovú ponuku.

TOP