GEOSTAR s.r.o., Barčianska 68, 040 17, Košice

  • Tel: 055/ 729 79 70 | +421905340922 | +421905340923
  • e-mail: geostar@geostar.sk
  • IČO: 36 576 425
  • IČ DPH: SK 2021778220
  • Bankové spojenie: Tatra banka Košice č.ú. 2626064224/1100
  • GPS: 48.683187,21.266537