ROK 1996-2004
 • Predrealizačné a porealizačné zameranie pre projekty optických a metalických káblov T-Com
 • Porealizačné zameranie elektrických vedení NN, VN, VVN
 • Práce pri výstavbe stožiarov mobilných operátorov
 • Geometrické plány
  ROK 2005
 • Predrealizačné zameranie pre projekty optických káblov T-Com
 • Porealizačné zameranie elektrických vedení NN, VN
 • Podklady pre projekty rekonštrukcie stanice lanovky Starý Smokovec – Hrebienok, Liečebný dom Hviezdoslav
 • Priemyselný park Poprad – Matejovce, práce pri výstavbe
  ROK 2006
 • Košice – Kavečany (lokalita rodinných domov) - geometrický plán, vytýčenie staveniska, zameranie inžinierskych sieti
 • Porealizačné zameranie trás optických káblov T-Com, VSE
 • Poprad AMITEL - internetová sieť- knihy plánov
 • Priemyselný park Poprad – Matejovce- presné vytýčenie konštrukcií hál
  ROK 2007
 • Priemyselný park Poprad – Matejovce- základná mapa závodu
 • Podklad pre projekt optických káblov ORANGE Košice – sídlisko Dargovských hrdinov, Ťahanovce
 • Výrobná hala VALEO Košice- vytýčenie haly
 • KIKA Košice- vytýčenie základových pätiek a stĺpov, porealizačné zameranie
 • OPTIMA Košice- presné výškové pozorovanie sadania objektu
  ROK 2008
 • Užhorod – nákupné stredisko- zameranie pre osadenie konštrukcie haly
 • METRO Košice – prístavba - vytýčenie a porealizačné zameranie stavby
 • Tatravagónga Poprad - vytýčenie kalichov a osadenie konštrukcie haly
 • Geometrické plány pre majetkoprávne usporiadanie lesných ciest – urbariát
 • Vytýčenie haly Glasko - Prešov- osadenie konštrukcií
 • OPTIMA II Košice
  • - porealizačné zameranie
  • - zameranie nájomných jednotiek
  ROK 2009
 • Námestovo - cestný prieťah I/78- predrealizačné zameranie a geometrický plán
 • Busines centrim III. Košice – predrealizačné zameranie a zameranie fasád objektov
 • NDS- zameranie čerpacích staníc Košice, Zvolen, Čadca, Senec
 • MEDICPRODUCT Lipany- základná mapa závodu
  ROK 2010
 • Vytýčenie fotovoltaickej elektrárne Drienov, Mokrance. Nový Ruskov I., Haniska, Sokoľany
 • Vytýčenie IBV Kvetnica
 • Vytýčenie zákl. kalichov a poreal. zameranie haly Sweety-Prešov
 • Geometrické plány – parkovací dom za ZŠ, Prístavba Metro Žilina, Košice
 • Tornaľa – priemyselný park, predrealizačné zameranie
 • Optima I. – zameranie po rekonštrukcii butikov
 • Ekonomická univerzita, porealizačné zameranie prístavby
 • Zameranie vrtov Jahodná – uránový prieskum
  ROK 2011
 • Trebišov – nákupné stredisko, predreal. , poreal. zameranie a geometrický plán
 • Fotovoltaicke elektrárne, Mokrá lúka, Budulov, Nový Ruskov II, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lučenec Ľadovo, Turany nad Ondavou, Jabloňové, Holiša, Kobyly, Tušice, Červenica.
 • Rekonštrukcia toku Kysak, predreal. zameranie
 • Haniska, revitalizácia obce, vytýčenie stavby
 • Orlov, rekonštrukcia mostu, predreal. zameranie
 • Optima, malá veža – prístavba, vytýčenie stavby, zameranie sietí
  ROK 2012
 • Geometrický plán a vytýčenie 1. etapy výstavby terminálu kombinovanej dopravy METRANS Haniska
 • Zameranie kubatúr skládok v areáli USS Košice
 • Vytýčenie a porealizačné zameranie haly BARCOM, s.r.o.
 • Geometrický plán a vytýčenie stavby bytového domu Šafránová záhrada Košice
 • Zameranie rekonštrukcie čerpacích staníc Benzinol Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec
 • Vytýčenie a porealizačné zameranoe verejného osvetlenia pri rekonštrukcii mestského parku
 • Zameranie kubatúr skládok VSH Turňa n /B
  ROK 2013
 • Vytýčenie haly TU Košice
 • Vytýčenie stavby Kulturpark Košice /podzemné parkovisko a nové objekty/
 • Porealizačné zameranie optických sietí DeltaOnline ,Košice, Michalovce, Rožňava
 • Geometrický plán, vytýčenie a porealizačné zameranie infraštruktúry obytnej zóny Červený breh Košice
 • Vytýčenie oplotenia na D1 /Beharovce, Korytné, Široké
 • Križovatka Haniska – geometrický plán, predrealizačné zameranie
 • Porealizačné zameranie stavby bytového domu Šafránová záhrada Košice
 • Geometrický plán na porealizačné zameranie 1. etapy výstavby terminálu kombinovanej dopravy METRANS Haniska
 • Zameranie objemu nádrží PHM Benzinol
  ROK 2014
 • Predrealizačné zameranie areálu kamiónovej dopravy SP-TRANS Malý Šariš
 • Vytýčenie komunikácii a spevnených plôch v areáli VSE Košice
 • Zameranie kubatúr výkopov v areáli nemocnice Šaca
 • Vytyčovacie práce pri výstavbe veže pre leteckú navigáciu – Mošník
 • Vytýčenie stavby areálu terminálu kombinovanej dopravy METRANS Haniska – II.etapa
 • Vytýčenie inžinierskych sietí a kalichov pre výstavbu haly v areáli SP-TRANS Malý Šariš
  ROK 2015
 • Vytyčovacie práce pri výstavbe veže pre leteckú navigáciu – Mošník
 • Vytýčenie stavby areálu terminálu kombinovanej dopravy METRANS Haniska – II.etapa